Truyền thông ứng dụng và đổi mới công nghệ

Đăng bài trieuuyen T2, 27/11/2017 - 09:39

Là chủ đề của hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - Bộ KH&CN phối hợp Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức ngày 23/11. Đây là một trong những nội dung nằm trong chuỗi sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ (TechDemo) năm 2017 được tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Hội thảo có sự tham dự của Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, Bộ KH&CN; bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, cùng lãnh đạo một số đơn trực thuộc Bộ KH&CN, các đại biểu đến từ các sở KH&CN các tỉnh, Thành phố; Các sở, ban, ngành, trường đại học,…khu vực miền Trung.

Nội dung hội thảo xoay quanh các vấn đề về thực trạng và giải pháp thúc đẩy truyền thông ứng dụng và đổi mới công nghệ, trong đó, các tham luận của đại biểu tại hội thảo tập trung định hướng phát triển hoạt động truyền thông về Ứng dụng và Đổi mới công nghệ tại các địa phương theo hướng hiệu quả nhất.

Theo Ông Trần Quang Tuấn - Truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN, vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số.  Đồng thời truyền thông KH&CN cũng góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, của các tầng lớp xã hội về vai trò, vị trí của KH&CN, thông qua truyền thông các thành tựu KH&CN,  mô hình ứng dụng và đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống được truyền tải tới công chúng. Từ đó tăng cường đổi mới sáng tạo, sáng kiến trong các hoạt động hàng ngày, trong sản xuất, trong học tập, nghiên cứu, dịch vụ và trong các lĩnh vực khác của đời sống của xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đánh giá cao hiệu quả  hoạt động truyền thông KH&CN trong thời gian vừa qua vì đã có nhiều đổi mới, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học đến với thực tiễn sản xuất. Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Tuấn – Công tác Truyền thông về các cơ chế, chính sách mới về hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ chưa thực sự hấp dẫn. Nội dung, hình thức truyền thông về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ chưa được đổi mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, Trường đại học, nhà khoa học... chưa thực sự chủ động trong hoạt động truyền thông về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Nhiều ý kiến đại biểu cũng cho rằng, công tác truyền thông KH&CN cần được quan tâm đúng mức, cần tăng cường liên kết về hoạt động truyền thông KH&CN giữa Trung ương và địa phương; Tăng nguồn kinh phí cho hoạt động này, đồng thời, sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị tham gia vào hoạt động truyền thông KH&CN cũng là một yếu tố hết sức quan trọng góp phần đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong thời gian tới...

TechDemo 2017 chính là dịp để đẩy mạnh công tác truyền thông về ứng dụng và đổi mới công nghệ.

Triệu Uyên