Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:49

Trụ sở: 339 - ấp Tân Xuân - xã Tân Ngãi - Thành phố Vĩnh Long

Email: skhoahoc@.vinhlong.gov.vn; ĐT: 0270.3825369; FAX: 0270.3825369

 

Ông VÕ VĂN LONG

Giám đốc

Email: vvlong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3830419

 

Ông ĐẶNG PHÚC HƯNG

Phó giám đốc

Email: dphung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3289488

 

Ông LA VĂN NĂM

Phó giám đốc

Email: lvnam.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3502211

Danh bạ Email - Điện thoại

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu; trực thuộc Sở khoa học & công nghệ; được UBND tỉnh quyết định thành lập.

1. Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm:

* Chức năng:

Nghiên cứu khoa học công nghệ, tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ; Chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công ích, quản lý nhà nước.

* Nhiệm vụ:

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất và đời sống.

- Thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án.

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ:

+ Phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, môi trường.

+ Tư vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn thiết kế và xử lý môi trường.

+Tư vấn về an toàn bức xạ: Đổi liều kế, đánh giá an toàn phòng X quang, kiểm định máy chụp X quang.

+ Sản xuất, cung ứng Bột xử lý nước Cửu Long.

+ Sản xuất, cung ứng cây giống cà chua ghép kháng bệnh héo rũ vi khuẩn.

+ Nuôi cấy mô hoa phong lan các loại, cúc đồng tiền, hoa chuông.

+ Sản xuất béc phun nước Cửu Long.

+ Khảo sát, thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới phun trên rau màu, cây ăn trái, hoa kiểng ...

2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật:

- Khuôn viên: 7.000 m2.

- Phòng Phân tích kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEA 17025.

- Phòng cấy mô sinh học.

- Khu thực nghiệm: 680 m2 (gồm 4 nhà lưới và 1 nhà trồng nấm).

3. Nhân sự:

- Tổng số: 26 cán bộ, trong đó:

+ 02 cán bộ nghiên cứu sinh.

+ Thạc sĩ: 4 cán bộ (khoa học môi trường: 02 cán bộ; công nghệ sinh học: 01 cán bộ; kỹ thuật: 01 cán bộ).

+ Đại học: 17 cán bộ (công nghệ sinh học, hóa học, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật môi trường, tài chính tiền tệ tín dụng, quản trị kinh doanh, trồng trọt, quản lý đất đai).

 

Các tin khác

31/01/2014 - 20:54 - Thông tin địa chỉ liên hệ
31/01/2014 - 18:54 - Quá trình phát triển
31/01/2014 - 18:53 - Danh bạ Email, điện thoại
31/01/2014 - 18:41 - Các phòng chuyên môn
31/01/2014 - 18:39 - Ban lãnh đạo Sở
31/01/2014 - 18:38 - Sơ đồ tổ chức
31/01/2014 - 18:30 - Chức năng nhiệm vụ