Trí thức Vĩnh Long trước cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0