Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, năm 2014-2015

Đăng bài thanhsang T2, 12/10/2015 - 03:16

Sáng ngày 08/10/2015, tại Khu Lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ban Tổ chức (BTC) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ V, năm 2014-2015 tổ chức Lễ tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa (sau đây gọi tắt là Hội thi) lần thứ V, năm 2014-2015 và Phát động Hội thi lần thứ VI, năm 2016-2017.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Thanh - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long khoá XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng BTC Hội thi; ông Nguyễn Thanh Bình - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long khoá XIII; bà Huỳnh Kim Nguyên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường cao đẳng, đại học, UBND, phòng công thương, kinh tế, kinh tế và hạ tầng huyện/thị/thành phố thuộc tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị và tác giả tham gia Hội thi; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội thi.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long,
Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt
trong tuyên truyền và tổ chức Hội thi

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa được tổ chức hai năm một lần, từ năm 2006 đến nay, Hội thi đã tạo nên một phong trào sáng tạo sâu rộng trong phạm vi toàn tỉnh. Nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được áp dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân, tạo được nguồn lực KH&CN mới cho tỉnh nhà. Đồng thời, chọn ra những giải pháp xuất sắc tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Buổi lễ báo cáo, đánh giá lại toàn bộ quá trình tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, năm 2014-2015. Theo đó, tổng số giải pháp tham gia là 67/6 lĩnh vực: (1) Công nghệ thông tin: 10 giải pháp; (2) Công nghiệp, cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải: 21 giải pháp; (3) Công nghệ sinh học, nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường: 08 giải pháp; (4) Chăn nuôi: 03 giải pháp; (5) Giáo dục và đào tạo: 23 giải pháp; (6) Khác: 02 giải pháp.

Tổng kết Hội thi, BTC trao 07 Giải nhì (không có giải nhất); 14 Giải ba và 28 Giải khuyến khích, trong đó, 10 giải pháp xuất sắc nhất sẽ được BTC lựa chọn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIII, năm 2014-2015. Ngoài ra, BTC còn tặng Giấy khen cho 09 tập thể, 03 cá nhân tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hội thi.

Dịp này, UBND tỉnh còn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có giải pháp đạt Giải nhì, ba và 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tốt trong tuyên truyền và tổ chức Hội thi.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long , Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát động Hội thi lần thứ VI, 2016-2017

Phát biểu chỉ đạo và phát động Hội thi lần thứ VI, năm 2016-2017, ông Nguyễn Văn Thanh - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BTC Hội thi nhấn mạnh: để Hội thi lần thứ VI thực sự là một phong trào lao động sáng tạo sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm phối hợp, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung:

Một là, các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, các cơ sở đào tạo, đơn vị nghiên cứu của tỉnh cần quan tâm hơn đến hoạt động khoa học công nghệ, coi sáng tạo là nguồn lực quyết định cho sự phát triển;

Hai là, các cơ quan hữu quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát động Hội thi sâu, rộng trên toàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh phong trào yêu nước, thi đua lao động sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà;

Ba là, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình tích cực tham gia Hội thi; khuyến khích các phong trào thi đua lao động sáng tạo cấp cơ sở, từ đó, lựa chọn các giải pháp tiêu biểu tham dự Hội thi lần thứ VI, năm 2016-2017;

Bốn là, BTC Hội thi cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công Hội thi lần thứ VI, năm 2016-2017.

THANH SANG