Tổng kết, đánh giá hoạt động "Điểm cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN" trên địa bàn Huyện/Thị xã/Thành phố

Đăng bài Quantri T3, 03/04/2018 - 09:15

Công văn về việc tổng kết, đánh giá hoạt động “Điểm cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN” trên địa bàn Huyện/Thị xã/Thành phố.

Xem toàn văn công văn và Mẫu báo cáo

Các tin khác