Thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2017

Đăng bài thanhsang T4, 25/01/2017 - 02:19

Đó là quyết tâm của toàn thể đảng viên Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tại Hội nghị đảng viên năm 2017 được tổ chức sáng ngày 24/01/2017, ông Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe dự thảo báo cáo công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2016 của Đảng bộ Sở KH&CN. Theo đó, năm 2016, đảng bộ đã thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra: (1) Tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phù hợp (tổ chức Hội nghị triển khai, gửi tài liệu qua M-Office, các cuộp họp cơ quan, họp lệ chi bộ,…), đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch đề ra. Kết quả, đạt 100% đảng viên (Nghị quyết 100%) và 98,2% CCVC ngoài đảng được triển khai, quán triệt (Nghị quyết 98%); (2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn (05 chỉ tiêu thi đua cụm V): số đề tài/dự án NCKH cấp tỉnh được ký hợp đồng thực hiện: đạt 10/10 đề tài/dự án (tỷ lệ 100%). Số đề tài NCKH cấp tỉnh nghiệm thu và có địa chỉ ứng dụng: đạt 12/10 đề tài (tỷ lệ 120%). Số lượng chỉ tiêu phân tích mẫu môi trường: đạt 7.922/6.500 chỉ tiêu (tỷ lệ 120,87%). Số cơ sở/doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: đạt 226/180 cơ sở (tỷ lệ 125,6%). Số phương tiện đo được kiểm định: đạt 26.416/25.000 phương tiện đo (tỷ lệ 105,7%)… Với những kết quả đó, Đảng bộ Sở KH&CN Vĩnh Long được Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh công nhận Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Ứng dụng công nghệ Lò nung gạch liên hoàn tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Cửu Long

Bên cạnh đó, Hội nghị còn thảo luận, đóng góp ý kiến và chỉ ra những mặt cần tăng cường trong những năm tiếp theo như: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chú ý bám sát hướng dẫn, thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên…

Thông qua Nghị quyết của đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, ông Nguyễn Văn Giới đã nhấn mạnh sáu chỉ tiêu chủ yếu cũng như nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu đó. Nghị quyết đã thể hiện ý chí của đảng viên và được thống nhất, quyết tâm cao trong toàn đảng bộ. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Sở KH&CN năm 2017 để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh.

THANH SANG