Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Người viết thanhsang T6, 06/01/2017 - 08:46

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN sáng ngày 06/01/2017.

Hội nghị được nghe các báo cáo tổng kết công tác năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Trung tâm và công đoàn bộ phận. Theo đó, năm 2016, mặc dù trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ viên chức đơn vị đã nỗ lực hết mình hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác thông tin, phổ biến thành tựu KH&CN đến với cộng đồng, vùng nông thôn, doanh nghiệp… góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cũng mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục cũng như thảo luận đóng góp ý kiến, đề ra nhiều giải pháp thiết thực cho hoạt động của đơn vị trong năm 2017 và những năm tiếp theo đạt được nhiều kết quả tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu đã khẳng định công tác thông tin và thống kê KH&CN góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng và cả nước nói chung, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN, đồng thời chỉ đạo toàn thể cán bộ viên chức đơn vị khắc phục khó khăn, tập trung, bám sát nội dung và chỉ đạo của cấp trên, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, không ngừng sáng tạo trong công tác, phấn đầu hoàn thành kế hoạch năm 2017.

THANH SANG