Thông tin KH&CN số Xuân năm 2013

Đăng bài Quantri T3, 18/02/2014 - 13:12

Trong số này:

1. Vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng và phát triển kin tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long

2. Thông tin tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu năm 2012

3. Hoạt động khoa học và công nghệ các huyện/ thành phố năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013

4. Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long

5. Thanh tra khoa học công nghệ một năm nhìn lại

6. Thống kê khoa học và công nghệ nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của ngành khoa học và công nghệ

7. Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2012 những kết quả ấn tượng

8. Một số thành tựu mới trong nghiên cứu và ứng dụng KH-CN vào sản xuất và đời sống tỉnh Vĩnh Long

9. Nông thôn Vĩnh Long ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và đời sống

10. Một số kết quả nổi bật từ chương trình liên tịch ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2012

11. Hoạt động khoa học và công nghệ huyện Vũng Liêm năm 2012 đạt được những kết quả tích cực

12. Sản xuất nông nghiệp Vĩnh Long những chuyển biến tích cực và hiệu quả năm 2012

13. Xúc tiến thương mại Vĩnh Long với vai trò làm cầu nối cho doanh nghiệp và thị trường

14. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống

15. Một số hoạt động tiêu biểu của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long trong năm  2012

16. Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế nông thôn

17. Tam Bình xây dựng nông thôn mới và những kinh nghiệm

18. Hiệu quả một số mô hình khuyến nông năm 2012 và hướng nhân rộng trong năm  2013

19. Hội vàm vườn Vĩnh  Long thực trạng và giải pháp

20. Ngũ quả ngày xuân

21. Ngày xuân nói chuyện rắn và sức khỏe

 

Tập tin đính kèm: 

Các tin khác

23/01/2019 - 07:26 - Thông tin KH&CN số Xuân 2019
07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017