Thông tin KH&CN số Xuân 2017

Đăng bài Quantri T6, 28/07/2017 - 07:15

Trong số này:

1. Một số kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2016 và định hướng nhiệm vụ năm 2017.

2. Thông tin tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu năm 2016.

3. Thanh tra khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý.

4. Định hướng chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long.

5. Thơ: Mùa xuân và biển đảo.

6. Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

7. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

8. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long: không ngừng nỗ lực khẳng định năng lực và phát triển.

9. Câu đối.

10. Tăng cường cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

11. Hoạt động khoa học và công nghệ huyện Vũng Liêm năm 2016 đạt được những kết quả tích cực.

12. Hội nông dân Vĩnh Long: những thành quả tích cực sau một năm hoạt động.

13. Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long: những hoạt động nổi bật năm 2016.

14. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tỉnh Vĩnh Long năm học 2016 - 2017.

15. Thơ: Mừng Xuân.

16. Vĩnh Long nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác thu hút đầu tư.

17. Phát triển nông nghiệp bền vững: cần tăng cường liên kết trong sản xuất.

18. Khuyến nông Vĩnh Long - xung kích trên mặt trận nông nghiệp.

19. Nông dân phấn khởi với dự án "Xây dựng vùng sản xuất rau màu quy mô lớn theo hướng GAP gắn với nhãn hiệu hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016-2020" năm 2016.

20. Tăng cường quảng bá thương hiệu cam Sành Tam Bình.

21. Hoạt động xúc tiến thương mại năm 2016: tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu.

22. Trang thơ:

     - Chợ hoa;

     - Mùa xuân trong mắt em;

     - Xuân quê.

23. Mùa Xuân nhìn về người xưa tìm chọn người hiền - tài.

24. Năm Đinh Dậu nói chuyện gà:

     - Chuyện lạ về gà;

     - Trại nuôi gà rộng nhất và cung cấp nhiều trứng nhất;

     - Gà đuôi dài nhất;

     - Giống gà lạ trên thế giới.


 

Các tin khác

23/01/2019 - 07:26 - Thông tin KH&CN số Xuân 2019
07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017