Thông tin KH&CN số 04-2016

Đăng bài Quantri T6, 18/11/2016 - 02:59

Trong số này: 

I. Những vấn đề chung về quản lý 

1. Kết quả Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 

2. Vĩnh Long ưu tiên kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp 

3. Nỗ lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng ở Vĩnh Long 

4. Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016-2020 tỉnh Vĩnh Long 

II. Nghiên cứu - Trao đổi 

1. Dự án: "Hỗ trợ và nhân rộng mô hình nuôi ghép một số đối tượng thủy sản có hiệu quả kinh tế theo hướng an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2017" 

2. Kết quả mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ vụ thứ nhất năm 2016 vùng Đồng bằng sông Cửu long

3. Thực trạng và giải pháp cho việc bảo hộ khai thác và phát triển thương hiệu đối với các đặc sản địa phương khu vực phía Nam 

4. Xây dựng và Phát triển Thương hiệu - Cứu cánh cho nông sản Việt 

5. Giải pháp cho việc phát triển và nâng cao thương hiệu đặc sản huyện Tam Bình 

6. Tóm tắt Đề tài nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu phát triển và tạo sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp với nguồn lợi trái cây, làng nghề, sinh thái nhân văn trên vùng địa linh nhân kiệt tỉnh Vĩnh Long"

III. Thành tựu khoa học công nghệ 

1. Nhà nông làm giàu từ ý tưởng sáng tạo 

2. Phát triển rau màu quy mô lớn theo hướng GAP gắn với nhãn hiệu hàng hóa và tiêu thụ phục vụ tái cơ cấu ngành trồng trọt đến năm 2020 tại Vĩnh Long 

3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Vĩnh Long với vấn đề đổi mới công nghệ trong sản xuất chế biến 

IV. Văn hóa - xã hội 

1. Tăng cường quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

2. Biện pháp tăng cường công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

3. Giữ gìn bản sắc văn hóa trong du lịch cộng đồng 

Các tin khác

07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017