Thông tin KH&CN số 02-2016

Đăng bài phicong T6, 18/11/2016 - 01:43

Trong số này

I. Những vấn đề chung về quản lý 

1. Tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện đề án nâng cao chuỗi giá trị ngành sản xuất gốm đỏ giai đoạn 2016-2020 

2. Tỉnh Vĩnh Long thu hút dự án đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn 

3. Kết quả thực hiện Đề án 1816 tại tỉnh Vĩnh Long 

4. Hạn mặn trong mùa khô 2015-2016: Ảnh hưởng thiệt hại hơn bao giờ hết 

II. Nghiên cứu -  Trao đổi 

1. Doanh nghiệp với nỗi trăn trở về nguồn nhân lực 

2. Vĩnh Long khai thác thế mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông thôn 

3. Sự cần thiết thay đổi tập quán canh tác của nông dân phù hợp yêu cầu cơ giới hóa trong sản xuất khoai lang 

4. Phát huy công tác khuyến nông trong xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp 

5. Vĩnh Long triển khai chăn nuôi trong điều kiện hạn mặn

III. Thành tựu khoa học công nghệ 

1. Ứng dụng công nghệ định vị (Positioning technology) chế tạo thiết bị tập bắn súng k54 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long Hội nghị tổng kết dự án "Xây dựng mô hình và hỗ trợ nông dân trồng lúa theo hướng cơ giới hóa và chứng nhận VietGAP ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu tín dụng chính thức của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình cánh đồng mẫu lớn 

4. Giống lúa và cơ cấu mùa vụ lúa thích ứng với hạn - mặn; lũ - úng ở ĐBSCL 

5. Chọn lọc giống đậu nành mới cho tỉnh Vĩnh Long 

IV. Văn hóa - Xã hội 

1. Phát huy hiệu quả nghiên cứu khoa học trong nhà trường qua các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa 

2. Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

3. Gắn phát triển du lịch sinh thái với xây dựng nông thôn mới 

Các tin khác

07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017