Thông tin KH&CN số 01-2016

Đăng bài Quantri T5, 26/05/2016 - 07:14

Trong số này

I. Những vấn đề chung về quản lý 

 1. Kế hoạch phát triển thương mại nông thôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

 2. Vĩnh Long cải thiện môi trường đầu tư năm 2016 

 3. Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký kết Chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ

 4.  Giải pháp tăng cường quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long

 5. Ngành nghề nông thôn góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Long

 6. Khuyến công Vĩnh Long góp phần thúc đẩy các hợp tác xã phát triển 

II. Nghiên cứu - trao đổi 

 1. Chương trình mục tiêu quốc gia: Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện 

 2. Xây dựng nông thôn mới - Bài học kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới 

 3. Vai trò HTX trong xây dựng nông thôn mới 

 4. Kết quả thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

III. Thành tựu khoa học công nghệ 

 1. Những vấn đề cần quan tâm trong sản xuất vụ lúa Hè Thu năm 2016 

 2. Sử dụng GA3 kéo dài thời gian tồn trữ quýt hồng 

 3. Ghi nhận từ hội thảo đầu bờ và diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp vùng ĐBSCL ngày 19/2/2016 

 4. Không nên đốt rơm rạ trên ruộng lúa 

IV. Văn hóa - xã hội 

 1. Khuyến nông Vĩnh Long tổng kết chương trình đào tạo nghề 2015 

 2. Hội phụ nữ xã Trường An với cuộc vận động xây dựng gia đình năm không, ba sạch

 3. Trải lòng tôi với bạn bè, đồng nghiệp 

 4. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 

 

Các tin khác

23/01/2019 - 07:26 - Thông tin KH&CN số Xuân 2019
07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017