Thêm 15 tổ chức, doanh nghiệp Vĩnh Long được cấp Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng, giai đoạn 2017 - 2018

Đăng bài thanhsang T6, 08/03/2019 - 01:30

Ngày 07/03/2019, Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020” (dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện dự án (Hội nghị) tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng Ban Điều hành chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan, phòng kinh tế, kinh tế và hạ tầng các huyện, thị, thành phố cùng với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Tùng - GĐ. Sở KH&CN, Trưởng Ban Điều hành dự án
trao Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2005, 14001:2015, 22000:2005; ISO/IEC 17021, 17065; Công cụ quản lý trực quan - 5S; Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn - HACCP...) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Xem đây là công cụ đắc lực, hiệu quả để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường...

Theo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện dự án (2017 - 2018) và Kế hoạch thực hiện năm 2019 - 2020, có thêm 15 tổ chức, doanh nghiệp được đánh giá và cấp Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn này, nâng tổng số tổ chức, doanh nghiệp thuộc dự án lên 40/48 (08 doanh nghiệp còn lại sẽ tiếp tục đánh giá chứng nhận trong năm 2019). Giai đoạn còn lại của dự án sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tư vấn, đào tạo... các tổ chức, doanh nghiệp trong xây dựng, áp dụng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó, còn có các báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp tiêu biểu trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2005 của Cơ sở Tam Nha; HACCP của Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại Nông Lương Việt Nam; ISO 9001:2015 và 5S của Công ty Xăng dầu Vĩnh Long). Ngoài ra, ban tổ chức còn dành thời gian để đại biểu trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong tiếp cận cũng như xây dựng, áp dụng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Ban Điều hành dự án đã trao Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ cho 15 tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh.

THANH SANG