Thành phần loài, diễn biến tỷ lệ gây hại và đặc điểm gây hại của các loài sâu cuốn lá cây có múi (Citrus) ở TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang

Đăng bài trieuuyen T3, 13/01/2015 - 08:51

Do hình thái ở giai đoạn ấu trùng của các loài sâu cuốn lá là gần như tương tự nhau, trong khi chưa có mô tả về đặc điểm triệu chứng gây hại của từng loài. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác nghiên cứu cũng như đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng trị.

Các nhà khoa học thuộc Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã tiến hành khảo sát thành phần loài, diễn biến tỷ lệ gây hại của sâu cuồn lá tại tỉnh Hậu Giang và TP. Cần Thơ cũng như đặc điểm gây hại của mỗi loài trên cây cam sành trong điều kiện nhà lưới.

Thành phần loài, diễn biến tỷ lệ gây hại và đặc điểm gây hại các loài sâu cuốn lá gây hại trên cây có múi được khảo sát tại các vườn cây có múi ở TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và trong điều kiện nhà lưới ở trường Đại học Cần Thơ.

Kết quả ghi nhận cho thấy có 5 loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) gây hại với triệu chứng cuốn lá trên cây có múi gồm Archips sp., Adoxophyes privatana, Homona tabescens, Psorosticha melanocrepida và Agonopterix sp. với tỷ lệ vũ hóa tương ứng là 52,83%, 19,81%, 12,92%, 11,1% và 3,34%. Ba loài đầu thuộc họ Tortricidae, còn hai loài theo sau thuộc họ Oecophoridae. Trong đó, P.melanocrepida và H.tabescens là hai loài mới được ghi nhận. Trên các vườn khảo sát, sự gây hại của sâu cuốn lá trên cây có múi xảy ra quanh năm với tỷ lệ gây hại trên chồi dao động 6,3% - 25,9% và tỷ lệ gây hại trên lá 1,4% - 9,2%. Trong điều kiện nhà lưới, trên cây cam sành, các loài P.melanocrepida và A.privatana gây ra triệu chứng nhíu đọt ở giai đoạn lá từ rất non đến non, các loài Archips sp. và Agonopterix sp. gây ra triệu chứng xếp lá giai đoạn lá trưởng thành và loài H.tabescens gây ra triệu chứng cuốn lá ở giai đoạn lá già.

 http://www.canthostnews.vn