Thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Đăng bài trieuuyen T2, 13/10/2014 - 09:10

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thuộc Bộ TT&TT, có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử.

Theo quyết định 1592/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 9/9/2014, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (tên tiếng Anh: The National Electronic Authentication Centre - NEAC) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia thuộc Cục Tin học hóa của Bộ TT&TT.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử.

Đặt trụ sở chính tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Cùng ngày 9/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 1593/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT, thay thế cho quyết định 370/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ TT&TT.

Theo quyết định này, có 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đó là: Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Hai đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là: trường Cao đẳng công nghiệp In và trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn. Báo điện tử VietNamNet và Nhà xuất bản TT&TT là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT.                                                                                                                          

   http://www.baomoi.com