Tập huấn người dân điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài thanhsang T5, 24/09/2015 - 01:48

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, ngày 22, 23/9/2015, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũng Liêm phối hợp với Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ (KHCN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác thông tin KHCN cho 60 người dân 02 ấp: Thông Lưu - xã Thanh Bình và Ngã Hậu - xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm (điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KHCN).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Vĩnh Long đã nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KHCN trong tỉnh nói chung và huyện Vũng Liêm nói riêng. Hàng năm, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũng Liêm chủ động phối hợp với Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN nhân rộng các điểm mô hình tại địa phương. Đến nay, toàn huyện có 29 điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KHCN.

Tại buổi tập huấn, người dân được tiếp thu các nội dung về: kỹ năng cơ bản về sử dụng máy vi tính và một số kỹ năng cần thiết trong khai thác thông tin KHCN tại điểm mô hình địa phương cũng như trên mạng internet.

Qua buổi tập huấn, người dân đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của thông tin KHCN đối với sản xuất và đời sống, đồng thời biết sử dụng máy tính để truy cập và khai thác những thông tin cần thiết tại điểm mô hình của địa phương cũng như trên mạng internet; nhận thức được sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của người dân, từ đó, tạo động lực và niềm tin để họ chí thú làm ăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi cá nhân, gia đình góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THANH SANG