Tập huấn “Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê KH&CN” tại Lâm Đồng

Đăng bài trieuuyen T3, 29/08/2017 - 08:54

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ Thông tin và Thống kê Khoa học & Công nghệ (KH&CN) của các sở KH&CN địa phương, từ ngày 22 đến ngày 25/8/2017 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trường Quản lý KH&CN phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn  “Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê KH&CN”.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 120 học viên là lãnh đạo Sở và các chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin và Thống kê KHCN từ 21 Sở KH&CN trên phạm vi cả nước

Phát biểu khai mạc, TS. Vũ Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN nhấn mạnh vai trò, lợi ích của thông tin KH&CN trong nền kinh tế tri thức hiện nay cũng như những nhiệm vụ các Bộ, ngành, Sở KH&CN  trong việc tăng cường công tác tuyên truyền năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 4 năm 2017.

Nội dung lớp tập huấn xoay quanh 5 chuyên đề trọng tâm:

- Cách mạng công nghiệp 4.0;

- Triển khai đề án Hệ tri thức Việt số hóa;

- Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin KH&CN và hướng dẫn tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN;

- Giới thiệu chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI);

- Kỹ năng quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN ở địa phương.

Trong suốt thời gian tập huấn, các học viên đã trao đổi, thảo luận về nghiệp vụ thông tin và thống kê KH&CN cơ sở, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao nghiệp vụ cũng như hiệu quả, chất lượng công tác thông tin và thống kê KH&CN địa phương, từng bước khẳng định vai trò chức năng đầu mối thông tin KH&CN, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác Thông tin và Thống kê KH&CN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành trong cả nước. 

Triệu Uyên