Tập huấn nghiệp vụ Thống kê Khoa học và Công nghệ năm 2017

Đăng bài trieuuyen T4, 04/10/2017 - 08:49

Nhằm nâng cao năng lực tổ chức và thực hiện công tác thống kê Khoa học & Công nghệ (KH&CN) của các Sở KH&CN, vừa qua, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ Thống kê KH&CN” cho hơn 100 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ thống kê KH&CN tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe trình bày hai nội dung chính về hoạt động Thống kê khoa học và Công nghệ và Thống kế về đổi mới và sáng tạo. Trong đó, tập trung đi sâu vào các vấn đề trọng tâm về khuôn khổ pháp lý về  thống kê Khoa học Công nghệ; Đánh giá tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; Kế hoạch triển khai công tác thống kê KH&CN năm 2018; Xuất xứ nhu cầu thống kê đổi mới sáng tạo; Phương pháp luận về thống kê đổi mới sáng tạo; Thống kê đổi mới sáng tạo trên thế giới; Thử nghiệm thống kê đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Việt Nam …  

Kết thúc tấp huấn, các đại biểu tiến hành thảo luận, trao đổi các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai tại đơn vị. Đây cũng là cơ hội tốt để các học viên học tập, chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao nghiệp vụ cũng như hiệu quả, chất lượng công tác thống kê KH&CN địa phương.

Triệu Uyên