Tập huấn “Điều tra Nghiên cứu và phát triển" và "Điều tra nhận thức công chúng về Khoa học và Công nghệ" năm 2018.

Đăng bài trieuuyen T2, 20/08/2018 - 08:36

Ngày 17/8, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn “Điều tra Nghiên cứu và phát triển" và "Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN” năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Phong – PGĐ. Sở KH&CN đến tham dự và phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia tập huấn có 30 đại biểu đại diện cho các Tổ chức Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các Tổ chức dịch vụ KH&CN; các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN; các đơn vị sự nghiệp có tham gia đề tài, dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Mục đích của cuộc điều tra này nhằm thu thập và cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác có hệ thống về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhận thức công chúng về KH&CN phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch KH&CN, thúc đẩy mối quan tâm về KH&CN của công chúng trên phạm vi toàn quốc cũng như tỉnh Vĩnh Long theo tinh thần công văn số 2483/UBND-VX, ngày 12/7/2018, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN phối hợp Cục Thông tin KH&CN quốc gia tổ chức triển khai Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN và Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến các văn bản hiện hành của Bộ KH&CN, UBND Tỉnh về các cuộc điều tra năm 2018, hướng dẫn quy trình tiến hành điều tra, phương án điều tra, mẫu phiếu và hướng dẫn chi tiết cách điền mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 cũng như các định mức chi cho điều tra.

Theo đó, các nhóm được điều tra theo từng nội dung bao gồm:

- Đối tượng đồng thời là đơn vị điều tra của Điều tra Nghiên cứu và Phát triển là: Các tổ chức khoa học và công nghệ; Cơ quan hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu và phát triển; Các tổ chức Nghiên cứu và phát triển thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các Hội nghề nghiệp khác; Các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển.

- Đối tượng điều tra nhận thức của công chúng về khoa học và công nghệ sẽ dành cho các đối tượng là cá nhân trong độ tuổi lao động thuộc các nhóm: Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KHCN; Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KHCN; Người dân bao gồm: công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên…

Cán bộ hướng dẫn điều tra đã giải đáp thắc mắc, đồng thời hướng dẫn chi tiết cho các đại biểu ở các đơn vị về việc thực hiện các bước điều tra cũng như việc ghi chép các thông tin trong phiếu điều tra theo ngành, lĩnh vực sao cho phù hợp, khách quan và chính xác nhất.

Triệu Uyên