Tập huấn Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp

Đăng bài trieuuyen T3, 03/10/2017 - 07:30

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Ngày 27/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn về  “Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp”. Tham gia tập huấn có hơn 50 học viên là đại diện đến từ các sở, ngành có liên quan đến công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) các tỉnh, Thành phố;

Nội dung tập huấn xoay quanh 4 chuyên đề trọng tâm:

- Tổng quan các qui định pháp luật về thực thi quyền SHTT (các hệ thống văn bàn pháp luật, quy định pháp luật, hệ thống các cơ quan quản lý và thực thi quyền SHTT)

- Các biện pháp thực thi quyền sở hữu công nghiệp (Biện pháp hành chính, dân sự, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu)

 - Đánh giá các yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa (Cơ sở pháp lý xác định hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu hàng hóa, căn cứ để xác định các yếu tố xâm phạm, các trường hợp ngoại lệ và một số vấn đề thực tiễn xâm phạm quyền nhãn hiệu hàng hóa);

- Thực tiễn xử lý một số vụ xâm phạm quyền SHCN (vụ việc thực tiễn, căn cứ pháp lý trình tự xử lý và chế tài áp dụng)   

Thông qua các nội dung xuyên suốt 4 chuyên đề, các học viên đã được cung cấp những thông tin bổ ích về các biện pháp bảo vệ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp. Với những ví dụ cụ thể về việc xác định các hành vi xâm phạm về sở hữu công nghiệp và cách xử lý các hành vi xâm phạm, phân tích các tình huống của giảng viên, học viên đã cơ bản nắm được các thông tin cần thiết khi xem xét một hành vi xâm phạm về nhãn hiệu, tên thương mại, cạnh tranh không lành mạnh; nắm được quy trình xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Ngoài ra, các học viên còn được nghe và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý vi phạm thông qua các vụ việc thực tế mà các cơ quan chức năng đã từng gặp phải.

Nhìn chung, lớp tập huấn đã giúp cho học viên nắm bắt được những thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và đặc biệt là tình hình thực thi quyền sở hữu công nghiệp ở trong nước để từ đó, có thể vận dụng vào thực tế tại địa phương một cách hữu hiệu nhất.

Triệu Uyên