Tập huấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập

Đăng bài trieuuyen T4, 19/04/2017 - 23:59

Nhằm cung cấp kiến thức pháp luật và kỹ năng về hoạt động, quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong thời gian 3 ngày từ 17 - 19/4/2017, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức lớp tập huấn: “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập”. 

Tham dự lớp tập huấn có Ông Nguyễn Văn Nghị - Phó hiệu trưởng trường Quản lý KH&CN, ông Trần Giang Khuê - Phó Trưởng đại diện, phụ trách Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Trọng Danh - PGĐ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long cùng trên 60 học viên là lãnh đạo và cán bộ quản lý thuộc Sở Khoa học và Công nghệ một số tỉnh, thành phố; Các sở, ngành huyện, thị, thành phố; Các hiệp hội ngành nghề, làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp … trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bảo hộ quyền SHTT ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinh tế, văn hóa và trở thành điều kiện cốt lõi trong hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức và cá nhân liên quan, nhằm đưa Luật SHTT vào cuộc sống là điều cần thiết...Vì lẻ đó, nội dung tập huấn lần nầy sẽ trang bị cho các học viên các kiến thức cơ bản nhất về:

- Tổng quan tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập

- Một số điều ước quốc tế về bảo hộ quyền SHTT, kỹ năng đăng ký bảo hộ quốc tế

- Kỹ năng xác lập và quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

-  Kỹ năng xây dựng và thực hiện các thủ tục  tranh chấp, bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế của doanh nghiệp.

Qua 3 ngày tập huấn, thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để học viên tham dự có thể tự bổ sung cho mình những hiểu biết chung nhất về SHTT, các đối tượng quyền Sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí …); Quyền và trách nhiệm của tổ chức cá nhân, trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành về SHTT; Các điều ước quốc tế, thủ tục đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng; Hiệp ước, tổ chức quốc tế, quản trị và khai thác tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp … Hành trang này sẽ góp phần nâng cao giá trị tài sản của doanh nghiệp, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh về hoạt động quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ đưa đất nước ta ngày càng hội nhập kinh tế sâu, toàn diện và hiệu quả.

Triệu Uyên