Tập hợp, đoàn kết rộng rãi trí thức trong thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội Vĩnh Long trong tình hình mới

Đăng bài thanhsang T5, 29/09/2016 - 01:39

Đó là chỉ đạo của ông Trần Văn Rón - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đại hội) của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Vĩnh Long ngày 28/9/2016 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh.

Tham dự Đại hội còn có ông Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Liên hiệp hội các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện/thị xã/thành phố cùng với đại biểu thuộc 25 hội thành viên.

Đại biểu biểu quyết

Hội nghị được nghe và thống nhất cao với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 cũng như các Báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả của các hội thành viên. Phát biểu tại Đại hội, ông Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá cao đóng góp của Liên hiệp hội Vĩnh Long vào thành tích chung của Liên hiệp hội Việt Nam, đồng thời chia sẻ những vấn đề cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới: (1) Chính sách thu hút trí thức cần lưu ý 03 yếu tố: lương (hợp lý), sự tôn vinh và môi trường sáng tạo; (2) Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách tư vấn, phản biện xã hội; (3) Nghiên cứu chuyển giao công nghệ phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ cao…

Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành gồm 33 thành viên, trong đó có 11 Uỷ viên Thường vụ. Ông Hà Văn Sơn - Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bà Đặng Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Bé Tư - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ giữ chức Phó Chủ tịch.

Ban Chấp hành Liên hiệp hội Vĩnh Long khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021

Dịp này, Liên hiệp hội Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh còn trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Văn Rón - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long ghi nhận những thành tích đóng góp của Liên hiệp hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới đồng thời chỉ đạo 04 nhiệm vụ trọng tâm:

Ông Trần Văn Rón - Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo Đại hội

Một là, tập hợp lực lượng, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, Liên hiệp hội và các hội thành viên trong đóng góp xây dựng dự thảo Luật về Hội cũng như chủ động tham mưu, đề xuất hình thành các ban, trung tâm, chi hội khoa học kỹ thuật tại các trường, các cơ sở có lực lượng khoa học - kỹ thuật;

Hai là, hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liện hiệp hội theo hướng vững mạnh và đủ năng lực, trong đó, chú ý đội ngũ nhà khoa học, trí thức trẻ hoặc đã nghỉ hưu nhưng còn sức khoẻ, trí tuệ và có uy tín;

Ba là, cần đẩy mạnh và nâng cao năng lực trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội;

Bốn là, tăng cường phối hợp và kết nối với Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp hội các tỉnh trong khu vực, các viện, trường, các nhà khoa học trong và ngoài nước cũng như liên kết chặt chẽ với các hội thành viên để nâng cao chất lượng hoạt động.

Với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Phát triển", Liên hiệp hội Vĩnh Long và các hội thành viên quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

THANH SANG