Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tuyên dương 13 lượt tập thể, 26 lượt cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2017

Đăng bài thanhsang T5, 07/09/2017 - 07:47

Nhằm sơ kết, đánh giá, đồng thời tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “dân vận khéo”, sáng ngày 07/9/2017, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với Ban Giám đốc sở tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2017 (sau đây gọi tắt là Hội nghị). Đồng chí Lê Chí Thanh - Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại đây, đại biểu được nghe báo cáo sơ kết phong trào thi đua “dân vận khéo” của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2017 cũng như Phát động phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, có 19 lượt tập thể và 60 lượt cá nhân đăng ký thực hiện với các mô hình thiết thực, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý và dịch vụ của cơ quan, đơn vị. Kết quả, có 13 lượt tập thể (năm 2017: 05, 02 năm liên tục: 04, 03 năm liên tục: 04) và 26 lượt cá nhân (năm 2017: 15, 02 năm liên tục: 07, 03 năm liên tục: 04) được tuyên dương điển hình. Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” thời gian qua.

Tuyên dương điển hình “dân vận khéo” không chỉ kịp thời khen thưởng, khích lệ các tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn góp phần cổ vũ, động viên, phổ biến, nhân rộng điển hình trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

THANH SANG