Sở KH&CN Vĩnh Long kiểm tra tiến độ các đề tài, dự án cấp cơ sở

Đăng bài thanhsang T4, 13/12/2017 - 06:57

Ngày 12, 13/12/2017, Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long do Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, dự án cấp cơ sở do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Long chủ trì:

Nhân rộng mô hình trồng cà chua ghép kháng bệnh, mô hình trồng ớt cho năng suất và hiệu quả cao tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh; Xây dựng mô hình hệ thống tưới phun trên vườn cây ăn trái tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh; Xây dựng mô hình tưới phun trên rau màu tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh; Nhân rộng mô hình ứng dụng giá thể hữu cơ vi sinh trên rau màu tại 02 xã Mỹ Hòa và Đông Thành, thị xã Bình Minh; Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại một số xã thuộc tỉnh Vĩnh Long; Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau xà lách bằng phương pháp thủy canh tại Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Thanh Phong - P.GĐ Sở KH&CN Vĩnh Long tâm đắc với mô hình
sản xuất rau xà lách bằng phương pháp thủy canh

Theo ghi nhận và đánh giá của Đoàn kiểm tra, các đề tài, dự án cơ bản hoàn thành đúng tiến độ được phê duyệt. Nhiều mô hình bước đầu cho kết quả và được đánh giá cảm quan tốt như: mô hình trồn nấm Bào ngư, nấm Linh chi tại xã Long Phước, huyện Long Hồ và xã Trà Côn, huyện Trà Ôn; mô hình trồng ớt xã Đông Thành, thị xã Bình Minh; mô hình sản xuất rau xà lách bằng phương pháp thủy canh…

Hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch tại mô hình trồng nấm Bào ngư, nấm Linh chi xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở chủ nhiệm các đề tài, dự án cần phát huy mặt mạnh, khắc phục khó khăn, cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đạt chất lượng các nội dung, mục tiêu theo thuyết minh đề cương được phê duyệt.

THANH SANG