Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu từ giống dạng dịch thể

Đăng bài trieuuyen T5, 27/11/2014 - 11:27

Theo Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, đây là kết quả của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nhân giống dạng dịch thể để sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giao Trung tâm Công nghệ sinh học Thực vật - Viện Di truyền Nông nghiệp thực hiện.

Đề tài thuộc thuộc chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp nhà nước KC.06/11-15. Ngày 23/9, tại Hà Nội, Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước đã đánh giá nghiệm thu Đề tài này.
ThS. Cồ Thị Thùy Vân – Chủ nhiệm đề tài cho biết, đề tài đã hoàn thành 5 nội dung nghiên cứu theo hợp đồng KH&CN và thuyết minh đăng ký. Cụ thể, đề tài đã xây dựng quy trình công nghệ nhân giống nấm dạng dịch thể và tạo ra 7 giống nấm dạng dịch thể; xây dựng được quy trình công nghệ nhân giống nấm ăn và nấm dược liệu dạng dung dịch phục vụ việc sản xuất giống thương phẩm và nuôi trồng trên quy mô công nghiệp đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả; quy trình công nghệ nhân giống thương phẩm dùng giống cấy truyền dạng dung dịch; quy trình công nghệ nuôi trồng nấm sử dụng giống dạng dung dịch; các chủng loại nấm ăn và nấm dược liệu (7 loại) đang được nuôi trồng phổ biến hiện nay có khả năng sản xuất trên quy mô công nghiệp từ việc sử dụng giống dạng dung dịch; mô hình nhân giống và nuôi trồng 7 loại nấm ăn và nấm dược liệu từ giống dạng dung dịch, giảm giá thành giống nấm thương phẩm, tăng năng suất giống thu hoạch từ 15%-20% so với trước đây.

Theo đánh giá của Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước, đề tài đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đăng ký. Kết quả của đề tài phù hợp với định hướng chính sách phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra nguồn sản phẩm hàng hóa ổn định, đảm bảo sức khỏe con người. Đồng thời khẳng định được công nghệ nhân giống nấm dạng dung dịch, nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu sử dụng giống dung dịch có hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao, hơn hẳn công nghệ nhân giống và nuôi trồng nấm cũ (giống nấm dạng rắn).

Tại buổi nghiệm thu đánh giá, nhóm tác giả kiến nghị Bộ KH&CN tiếp tục tạo điều kiện để nhóm tác giả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và ứng dụng công nghệ sử dụng giống dạng dịch thể vào sản xuất để phát triển nấm theo quy mô công nghiệp, hướng tới sản xuất nấm đạt hiệu quả cao và bền vững.

http://www.khoahocphothong.com.vn