Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:04

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 9/7/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác