Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam

Đăng bài trieuuyen T5, 27/11/2014 - 11:24

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo kết luận của Phó Thủ tướng, việc xây dựng Đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam là rất cần thiết nhằm đề ra các nội dung, giải pháp đồng bộ, từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu xuất khẩu để xây dựng và phát triển hình ảnh, tăng cường sự nhận biết về mặt hàng gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới, góp phần tăng giá trị và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, thúc đẩy tái cơ cấu ngành lúa, gạo theo hướng hiệu quả, bền vững và nâng cao lợi ích của toàn ngành.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Hiệp hội lương thực Việt Nam và các địa phương, doanh nghiệp liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện Đề án trên theo hướng xây dựng và phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam ở cả 3 cấp độ: quốc gia, vùng và địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm; trước mắt vùng đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất và xuất khẩu gạo trọng điểm để xây dựng thương hiệu.

Đồng thời xác định các định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam trên cơ sở phân tích nhu cầu thị trường, khả năng sản xuất, tiềm năng thâm nhập vào các phân khúc của thị trường gạo thế giới trong thời gian tới.

Bên cạnh đó đề ra những nội dung, dự án và giải pháp cần thiết trong Đề án để đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển thương hiệu gạo các cấp độ, đồng thời có các chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp thực hiện công tác xây dựng và phát triển thương hiệu gạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phân công trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện Đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ưu tiên tập trung nguồn lực, kinh phí để hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2014.

Mặc dù là nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới, nhưng những năm gần đây, sản xuất, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đang đối mặt với những khó khăn, thách thức to lớn và đòi hỏi cần có những giải pháp phù hợp. Việc xây dựng một thương hiệu cho gạo xuất khẩu của Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thị trường thế giới. Đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam được thực hiện sẽ là một bước tiến đáng kể cho thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

Nguồn: Chinhphu.vn