Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Người viết thanhsang T5, 29/12/2016 - 09:05

Ngày 29/12/2016, Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu kết quả 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài 1: "Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác lưu giữ nhiệm vụ KH&CN" do Kỹ sư Nguyễn Thanh Sang - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long làm chủ nhiệm.

Giao diện phần mềm quản lý công tác lưu giữ nhiệm vụ KH&CN

Đề tài được thực hiện từ tháng 05 - 11/2016 với mục tiêu xây dựng phần mềm quản lý công tác lưu giữ nhiệm vụ KH&CN đáp ứng yêu cầu Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN cũng như quản lý tất cả nhiệm vụ KH&CN từ lúc đăng ký thực hiện cho đến nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn; quản lý sách, báo, tạp chí… và một số nghiệp vụ cơ bản của thư viện KH&CN.

Kết quả của đề tài được Hội đồng đánh giá cần thiết, đạt mục tiêu đề ra, đúng tiến độ và thống nhất nghiệm thu loại xuất sắc.

Đề tài 2: "Xây dựng trang thông tin Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN" do Thạc sĩ Nguyễn Thanh Vũ - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Long làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện từ tháng 07/2015 - 03/2016 (gia hạn đến tháng 10/2016) với mục tiêu xây dựng trang thông tin giới thiệu hoạt động của trung tâm cũng như sản phẩm, dịch vụ, kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả của đề tài được Hội đồng đánh giá cần thiết, đạt mục tiêu đề ra và thống nhất nghiệm thu loại xuất sắc.

Đề tài 3: "Tổng kết 35 năm xây dựng và phát triển Sở KH&CN Vĩnh Long (1979 - 2014)" do Cử nhân Nguyễn Hữu Minh - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long làm chủ nhiệm.

Phòng truyền thống Sở KH&CN Vĩnh Long

Đề tài được thực hiện từ tháng 08/2015 - 02/2016 (gia hạn đến tháng 10/2016) với mục tiêu tổng kết kết quả hoạt động của Sở KH&CN Vĩnh Long qua 35 năm xây dựng và phát triển, đồng thời xây dựng phòng truyền thống trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh…

Kết quả của đề tài được Hội đồng đánh giá cần thiết, đạt mục tiêu đề ra và thống nhất nghiệm thu loại khá.

THANH SANG