Nghiệm thu cơ sở đề tài “Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”

Đăng bài thanhsang T2, 05/06/2017 - 03:28

Ngày 02/06/2017, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long chủ trì thực hiện; PGS, TS. Lê Văn Trung - Giám đốc Trung tâm Địa tin học, Đại học Quốc gia TP. HCM làm chủ nhiệm; các đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long, Trung tâm Địa tin học - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo tổng kết, đề tài được triển khai thực hiện trong 12 tháng (05/2016 - 05/2017) với mục tiêu: xây dựng giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển GIS phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm đáp ứng công tác quản lý kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đề tài nghiên cứu 06 nội dung: (1) Khảo sát, thu thập dữ liệu; (2) Xây dựng giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển GIS phù hợp điều kiện thực tế tỉnh Vĩnh Long; (3) Đề xuất mô hình Trung tâm Ứng dụng GIS và các giải pháp công nghệ phù hợp Chương trình Hệ thống thông tin địa lý đồng bằng sông Cửu Long (MekongDelta Geographic Information Systems - MGIS); (4) Đề xuất danh mục các dự án GIS trọng điểm cần ưu tiên đầu tư; (5) Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình dùng chung và quy trình cập nhật dữ liệu GIS từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1; (6) Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng GIS và viễn thám.

Hội đồng đánh giá kết quả của đề tài có giá trị về khoa học và thực tiễn, xây dựng được giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển GIS; đề tài đã bám sát đề cương, thực hiện đạt nội dung và mục tiêu đề ra, sản phẩm giao nộp đầy đủ, đúng tiến độ. Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài một số vấn đề: hệ thống lại báo cáo tổng kết theo góp ý của thành viên Hội đồng và quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh; nội dung xây dựng Trung tâm Ứng dụng GIS là không cần thiết và gợi ý giao Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông phụ trách, các đơn vị liên quan khác phối hợp triển khai thực hiện…

Xây dựng MGIS nói chung cũng như việc ứng dụng MGIS tại Vĩnh Long là hết sức quan trọng và cần thiết góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như phục vụ nhu cầu và lợi ích xã hội, tạo tiền đề quan trọng đưa tỉnh nhà nói riêng, khu vực ĐBSCL và cả nước nói chung phát triển theo hướng hiện đại phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tương lai.

THANH SANG