Nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Đăng bài thanhsang T5, 12/01/2017 - 07:59

Đó là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long năm 2017 được tổ chức chiều ngày 10/01/2017.

Hội nghị được nghe báo cáo hoạt động năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của sở; công đoàn; ban thanh tra nhân dân và phong trào thi đua. Theo đó, năm 2016, hoạt động KH&CN đã bám sát Luật KH&CN và các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Sở KH&CN Vĩnh Long đã hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong năm 2016, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học, các đề tài này đã góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cũng mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục cũng như thảo luận đóng góp ý kiến, đề ra nhiều giải pháp thiết thực cho hoạt động của KH&CN trong năm 2017 và những năm tiếp theo đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Ngoài ra, đại biểu tham dự Hội nghị còn chứng kiến Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng và đơn vị thuộc sở.

Dịp này, các tập thể và cá nhận có thành tích xuất sắc cũng được khen thưởng, biểu dương: 04 tập thể đạt Lao động xuất sắc; 02 tập thể đạt Lao động xuất sắc hai năm liền; 17 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; 03 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển tỉnh Vĩnh Long và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long đã biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức khắc phục khó khăn, tập trung, bám sát nội dung và chỉ đạo của cấp trên, năng cao năng lực, không ngừng sáng tạo trong công tác, phấn đầu hoàn thành kế hoạch năm 2017. Đặc biệt là tổng kế 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

THANH SANG