Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2016: "Tiêu chuẩn tạo dựng lòng tin"

Đăng bài thanhsang T5, 13/10/2016 - 01:15

Từ khi được lựa chọn là Ngày Tiêu chuẩn thế giới, ngày 14/10 hằng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu. Và cứ mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hoá hàng đầu thế giới: Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế - ISO (International Organization for Standardization), Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế - IEC (International Electrotechnical Commission) và Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU (International Telecommunication Union) thống nhất đưa ra một Thông điệp khác nhau cho Ngày Tiêu chuẩn thế giới.

   iso.org                                         iec.ch                                            itu.ch

Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2016

Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm nay (14/10/2016) với chủ đề “Tiêu chuẩn tạo dựng lòng tin (Standards build trust)” nhằm khẳng định vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày. Tiêu chuẩn kết nối chúng ta bằng các phương thức truyền thông, quy phạm thực hành và khuôn khổ hợp tác tin cậy. Thông qua việc đưa ra cách hiểu chung về những khía cạnh tương hỗ của truyền thông hay giao dịch, tiêu chuẩn trở nên thiết yếu cho hoạt động giao thương cùng có lợi và nguồn lực gia tăng hiệu quả cho thương mại quốc tế.

Mọi tương tác xã hội cần dựa trên việc cùng tôn trọng các bộ quy tắc, khái niệm hoặc ý nghĩa cơ bản - và chính tiêu chuẩn quốc tế hệ thống hóa các quy tắc này để đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận được.

Sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế được gắn với một biểu tượng tin cậy về chất lượng, an toàn, khả năng tương thích. Tiêu chuẩn khẳng định tính đa dạng của thế giới liên kết, tạo nên sự thống nhất trên các phương diện chung mà ở đó chúng ta chắc chắn rằng đang cùng nhau trao đổi về cùng một vấn đề.

THANH SANG (Tổng hợp từ nguồn: Chi cục TCĐLCL Vĩnh Long)