Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ...

Đăng bài thanhsang T2, 12/11/2018 - 03:41

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) địa phương, ngày 09/11/2018, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN (sau đây gọi tắt là Hội nghị) cho trên 120 đại biểu đến từ các Sở KH&CN trên cả nước. Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại đây, đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN; kết quả hoạt động và định hướng thông tin công nghệ và thiết bị của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; thống kê KH&CN; giới thiệu Hệ tri thức số hoá Việt; duy trì và phát triển Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN); cơ chế quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin KH&CN (STI). Ngoài ra, Hội nghị còn dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Thông tin, thống kê KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành KH&CN, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN nói chung, hoạt động thông tin, thống kê KH&CN nói riêng.

THANH SANG