Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2017

Đăng bài thanhsang T4, 19/07/2017 - 03:55

Ngày 18/7/2017, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Hội nghị đã nghe báo cáo những kết quả Liên hiệp hội đã đạt được và đánh giá các công việc thực hiện trong 6 tháng đầu năm như: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ xét chọn trí thức tiêu biểu để tham dự gặp mặt trí thức tiêu biểu của tỉnh; Công tác tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; triển khai thực hiện tốt kế hoạch theo chuyên đề; Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam18/5; Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ 6…, 100% cán bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Liên hiệp hội phối hợp với sở, ngành, các hội thành viên tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, tổ chức hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nhận thức cho hội viên. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám định và phản biện xã hội, góp ý dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)...

Trong thời gian tới

Liên hiệp hội phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các huyện, thị xã, thành uỷ tiếp tục cập nhật các văn bản có liên quan để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo phát triển Liên hiệp hội, các hội thành viên.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch 101/TU về thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hỗ trợ Câu lạc bộ trí thức tỉnh và các hội thành viên mở rộng nội dung hoạt động để huy động trí thức tham gia vào các lĩnh vực tư vấn, giám định, phản biện xã hội; nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học và công nghệ cho các hội viên các hội và nhân dân trong tỉnh; duy trì website của Liên hiệp hội tỉnh hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

Phối hợp các ngành và huyện, thị xã, thành phố tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần VI năm 2017 và chọn ra các sản phẩm có thứ hạng cao để gửi tham gia cuộc thi cấp toàn quốc năm 2017. Triển khai Kế hoạch Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần VII năm 2018-2019.

Phát hành Thông tin hoạt động của Liên hiệp hội đến các cơ quan, ban, ngành tỉnh, các hội thành viên, các xã, đội ngũ trí thức trong tỉnh và các đối tượng có liên quan ở các viện, trường, các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh các ngành liên quan tổ chức Họp mặt trí thức tỉnh Vĩnh Long vào đầu năm 2018.

Nguyễn Thị Kiều Diễm
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long