LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 31/12 đến 05/01/2019

Đăng bài Quantri T4, 02/01/2019 - 02:13

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
31/12/2018

- Nghỉ bù tết dương lịch năm 2019.

Thứ Ba
01/01/2019

- Nghỉ Tết dương lịch năm 2019.

Thứ Tư
02/01/2019

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 tại Tỉnh Ủy (Đ/c Phong).

- 7 giờ 30’: Họp đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp quý IV/2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Giới).

- 13 giờ 30’: Họp Ban chỉ đạo 389 tại Chi cục QLTT (Đ/c Giới).

Thứ Năm
03/01/2019

- 8 giờ: Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long từ 1975 - 2015 tại UBMTTQ tỉnh (Đ/c Trọng Danh).

- 8 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Giới).

Thứ Sáu
04/01/2019

 

Thứ Bảy
05/01/2019