LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 30/07 đến 03/08/2018

Đăng bài Quantri T2, 30/07/2018 - 02:00

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
30/7/2018

- 6 giờ 30’: Dự mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7/2018 tại Quảng trường TP. Vĩnh Long (Đ/c Giới).

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 9 giờ: Họp Chi bộ Chi cục.

- 14 giờ: Họp nghiệm thu dự án Ứng dụng công nghệ ozon để xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Ba
31/7/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2018 tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Họp Chi bộ TTƯDTBKH&CN.

- 14 giờ: Họp nghiệm thu dự án Nhân rộng mô hình sản xuất nhanh chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium anisopliae ở quy mô nông hộ và ứng dụng trong phòng trừ một số sâu hại trên lúa và rau màu ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- Dự hội thảo công tác TCĐLCL năm 2018 tại Đà Nẵng từ 31/7- 06/8/2018 (Chi cục).

Thứ Tư
01/8/2018

- 7 giờ 30’: Họp thường kỳ tháng 7/2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Dự họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

- Dự hội thảo công tác TCĐLCL năm 2018 tại Đà Nẵng từ 01 - 05/8/2018 (Đ/c Giới).

Thứ Năm
02/8/2018

- 14 giờ: Họp Chi đoàn tại Sở.

Thứ Sáu
03/8/2018

- 7 giờ: Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 tại BCH quân sự TP. Vĩnh Long (Đ/c Phong).

- 8 giờ 30’: Dự hội thảo bảo vệ môi trường trong sản xuất xi măng tại Cần Thơ (Đ/c Nô).