LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 30/04 đến 04/05/2018

Đăng bài Quantri T4, 02/05/2018 - 03:22

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
30/4/2018

- Nghỉ lễ 30/4/2018.

Thứ Ba
01/5/2018

- Nghỉ lễ 01/5/2018.

Thứ Tư
02/5/2018

- 14 giờ: Họp trao đổi thảo luận tuyển chọn, giới thiệu công trình sáng tạo KH&CN của tỉnh để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 tại Sở (Đ/c Danh, Phòng QLKH).

Thứ Năm
03/5/2018

- 8 giờ: Họp Ban tổ chức và Ban giám khảo hội thi Tin học trẻ tỉnh Vĩnh Long năm 2018 tại Tỉnh Đoàn (Đ/c Phong, Đ/c Sang).

- 8 giờ: Họp Hội đồng KH&CN tư vấn Giao trực tiếp đề tài Biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
04/5/2018

- 8 giờ: Dự Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử cấp xã trên địa bàn tỉnh tại UBND xã Trường An (Đ/c Phong).

- 10 giờ 30’: Dự Hội thảo chuyên đề giới thiệu các Công ty của Hungary tại TP. HCM (Đ/c Giới).