Lịch công tác tuần từ 29/02/2016 đến 06/03/2016

Đăng bài Quantri T2, 29/02/2016 - 06:26

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(29/02/2016)

07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 tại Tỉnh ủy (A. Hiếu, A. Danh).
Thứ 3
(01/03/2016)
06:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 6 giờ 30: Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2016 tại Trường quân sự tỉnh (A. Nô). 7 giờ 30: Dự hội nghị tại Tỉnh ủy (A. Hiếu, A. Thạnh, A. Danh, A. Tùng). 7 giờ 30: Họp thông qua định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại Sở Tài chính (Chị Vân). 14 giờ: Họp về việc giới thiệu ứng cử ĐBQH & ĐBHĐND tỉnh (BGĐ Sở, BCHCĐCS).
Thứ 4
(02/03/2016)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Họp thường kỳ tháng 02/2016 tại UBND tỉnh (A. Thạnh). 8 giờ: Làm việc với Viện nghiên cứu phát triển TP. HCM tại Sở (A. Hiếu, A. Danh, Phòng QLKH). 14 giờ: Họp về việc giới thiệu ứng cử ĐBQH & ĐBHĐND tỉnh (Toàn thể CBCCVC Sở). 16 giờ: Họp BGĐ Sở, Đại diện BCHCĐCS, thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thứ 5
(03/03/2016)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Dự hội thảo khoa học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (LĐ Sở, Phòng QLKH). 14 giờ: Họp xét khen thưởng về hoạt động NCKH; xét khen thưởng kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2015 (Thành viên HĐTĐKT Sở). 16 giờ: Họp thống nhất chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2016 (BGĐ Sở, BTV).
Thứ 6
(04/03/2016)
 
Thứ 7
(05/03/2016)
 
Chủ nhật
(06/03/2016)