LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 28/01 đến 11/02/2019

Đăng bài Quantri T2, 28/01/2019 - 02:51

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
28/01/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ: Họp Chi bộ Chi cục TĐC.

- 14 giờ: Họp mặt doanh nghiệp - chức sắc tôn giáo mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại UBND TP. Vĩnh Long (Đ/c Giới).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở.

- VP sở và các đơn vị lập lịch trực tết Kỷ Hợi năm 2019.

- Các đơn vị chủ động thăm và chúc tết Lãnh đạo, cán bộ nghỉ hưu của đơn vị.

Thứ Ba
29/01/2019

- 6 giờ khởi hành đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (Đ/c Tùng; cán bộ theo danh sách phân công).

- 10 giờ: Thăm và chúc tết mẹ VNAH tại Trung An - Vũng Liêm (Đ/c Giới; cán bộ theo phân công).

- 14 giờ: Thăm và chúc tết tại xã Long Phước - Long Hồ (Đ/c Phong, Đ/c Tâm KHCS, TTƯDTBKH&CN).

Thứ Tư
30/01/2019

- Thăm và chúc tết nguyên Lãnh đạo Sở (BGĐ Sở, VP Sở, Đ/c Công Danh, Đ/c Trí QLKH).

- 13 giờ 30’: Họp mặt trí thức tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

Thứ Năm
31/01/2019

- Thăm và chúc tết tại xã Mỹ Hòa, Đông Thành, Tân Phú (Đ/c Tùng, Đ/c Trọng Danh, Đ/c Nô, Đ/c Trí QLKH, Đ/c Công Danh, Đ/c Tâm KHCS, TTƯDTBKHCN, TTTT, Chi cục).

- 16 giờ 30’: Dự công nhận xã Tân Lộc - Tam Bình đạt xã nông thôn mới (Đ/c Phong).

- Các phòng, đơn vị vệ sinh phòng làm việc chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi năm 2019.

Thứ Sáu
01/02/2019

- 8 giờ: BLĐ Sở kiểm tra các phòng, đơn vị công việc chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi năm 2019.

- Các phòng, đơn vị kiểm tra niêm phong phòng làm việc và nghỉ tết Kỷ Hợi năm 2019 đến ngày 10/02/2019.

Thứ Hai
11/02/2019

- 7 giờ 30’: Họp giao ban (BGĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở).