Lịch công tác tuần từ 27/11/2017 đến 01/12/2017

Đăng bài Quantri T2, 27/11/2017 - 06:20

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
27/11/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ 45’: Họp công bố quy hoạch BLĐ Sở (BLĐ Sở, Đảng ủy, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, cán bộ quy hoạch).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở, Chi bộ TTƯDTBKH&CN, Chi bộ Chi cục, Chi bộ TTTT&TKKH&CN.

Thứ Ba
28/11/2017

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự tại Công An Tỉnh (Đ/c Thành VP).

- 8 giờ 30’: Khảo sát, giám định tài sản trong tố tụng hình sự tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công An tỉnh (Đ/c Công Danh).

- 9 giờ: Làm việc với đoàn công tác của Nhật Bản về lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ tái chế, công nghệ công nghiệp cao và công nghệ xử lý nước tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu mô hình bệnh tật, tử vong và phân tích gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Tư
29/11/2017

- 8 giờ: Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các NQ hội nghị TW 6 khóa XII của Đảng tại Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Họp nghiệm thu đề tài Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Năm
30/11/2017

- 7 giờ 30’: Kiểm tra thực tế đề tài KH&CN tại huyện Bình Tân (Đ/c Danh, Đ/c Tâm, Đ/c Hạnh QLKH).

- 7 giờ 30’: Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chi cục TĐC (Thành viên đoàn kiểm tra).

- 9 giờ 30’: Kiểm tra công tác cải cách hành chính của TTTT&TKKH&CN (Thành viên đoàn kiểm tra).

- 13 giờ 30’: Kiểm tra công tác cải cách hành chính của VP Sở (Thành viên đoàn kiểm tra).

- 8 giờ: Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các NQ hội nghị TW 6 khóa XII của Đảng tại Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 13 giờ 30’: Dự hội thảo vai trò trí thức với xu hướng phát triển công nghệ sinh học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính (TTƯDTBKH&CN, Phòng QLKH).

Thứ Sáu 01/12/2017

- 8 giờ: Họp kiểm điểm, đánh giá Thành viên BGĐ Sở.

- 14 giờ: Họp BCHCĐCS.