Lịch công tác tuần từ 26/10/2015 đến 01/11/2015

Đăng bài Quantri T2, 26/10/2015 - 06:10

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(26/10/2015)

13:30 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 13 giờ 30: Tham dự diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp chủ đề giải pháp phát triển chăn nuôi vịt an toàn sinh học góp phần tái cơ cấu ngành chăn nuôi vùng ĐBSCL tại Nhà hàng Hương Sen 2 ngày (A. Danh).
Thứ 3
(27/10/2015)
14:00 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở.
Thứ 4
(28/10/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2015 (A. Thạnh). 8 giờ: Hội thảo khoa học đề tài Nghiên cứu tuyển chọn nâng cao chất lượng và ứng dụng sản xuất các giống nấm ăn, dược liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại TTƯDTBKH&CN (A. Danh, Phòng QLKH). 15 giờ: Họp xem xét, thảo luận về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN (BLĐ Sở, Phòng QLKH).
Thứ 5
(29/10/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2015 (A. Thạnh). 8 giờ: Hội nghị khoa học tại TP. HCM (A. Danh, Phòng QLKH).
Thứ 6
(30/10/2015)
 
Thứ 7
(31/10/2015)
 
Chủ nhật
(01/11/2015)