LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 26/03 đến 30/03/2018

Đăng bài Quantri T4, 28/03/2018 - 01:18

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
26/03/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở.

- 19 giờ: Tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Xúc tiến và Đầu tư tỉnh Vĩnh long năm 2018 tại Quảng Trường TP. Vĩnh Long (Theo danh sách phân công).

Thứ Ba
27/03/2018

 - 6 giờ 30’:  Dự lễ khánh thành công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 7 giờ: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long tại nhà hàng Hương Sen (BLĐ Sở).

- 14 giờ: Họp Chi bộ TTTT & TKKH&CN.

Thứ Tư
28/03/2018

 - 8 giờ: Họp đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ Khối VP Sở (Toàn thể Công chức VP Sở).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị đóng góp ý kiến dự án Đo đạc và bản đồ tại Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh (Thanh tra Sở).

- 14 giờ: Họp Chi bộ Chi cục, Chi bộ TTỨDTBKH&CN.

Thứ Năm
29/03/2018

 - 7 giờ 30’:  Dự lớp bồi dưỡng kiến thức đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng và giải quyết KNTC tại Trường Cao đẳng kinh tế tài chính từ 29 - 30/3/2018  (Đ/c Thành VP, Đ/c Kiệt, Đ/c Long Sơn, Đ/c Sang, Đ/c Phương, Đ/c Đức Chi cục, Đ/c Mai, Đ/c Hạnh Chi cục, Đ/c Cường, Đ/c Huệ, Đ/c Ly).

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Nghiên cứu giải pháp khắc phục răn nứt trong khối xây sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp xem xét đăng ký mô hình Dân vận khéo (Ban chỉ đạo).

Thứ Sáu
30/03/2018

 - 7 giờ 30’: Họp thường kỳ quý I/2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh mở rộng (Đ/c Danh).

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo đóng góp bản thảo lần thứ nhất lịch sử Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (1975 - 2015) tại UBMTTQ tỉnh (Phòng QLKH).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị triển khai sự kiện KH&CN năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Giới, Đ/c Phong, Đ/c Công Danh).

- 8 giờ 30’: Dự hội thảo giới thiệu công nghệ máy sản xuất nước diệt khuẩn và xử lý dư lượng thuốc BVTV ứng dụng trong nuôi trồng, chế biến và bảo quản tại TP. HCM (Phòng QLCN).

- 14 giờ: Dự hội nghị khối ứng dụng lần thứ I/2018 tại Cần Thơ (Đ/c Giới, Đ/c Phong, TTỨDTBKH&CN).