Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 02/03/2018

Đăng bài Quantri T2, 26/02/2018 - 06:33

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
26/02/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
27/02/2018

- 7 giờ 30’: Dự họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở, Chi bộ Chi cục TĐC, Chi bộ TTƯDTBKH&CN.

Thứ Tư
28/02/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị đóng góp ý kiến dự án luật An ninh mạng tại Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh (Thanh tra Sở).

- 8 giờ: Họp đóng góp đề án phát triển KHCN (BLĐ Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị đóng góp ý kiến dự án luật Quốc phòng tại Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh (Thanh Tra Sở).

- 15 giờ: Họp thảo luận trao đổi về nội dung, phương thức và kế hoạch tổ chức ứng dụng kết quả đề tài tại Sở (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Năm
01/03/2018

- 8 giờ: Họp đóng góp giao nhiệm vụ theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp (BLĐ Sở, Phòng KHTC và các đơn vị sự nghiệp).

- 14 giờ: Họp tổng kết công tác thi đua năm 2017 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Đ/c Giới, Đ/c Thành VP).

- 15 giờ: Thẩm định An toàn bức xạ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (Phòng QLCN, Thanh tra Sở).

Thứ Sáu
02/03/2018

- 13 giờ: Dự hội thảo khoa học xây dựng thành phố thông minh và nâng cao năng lực tiếp cận công nghiệp 4.0 cho tỉnh Vĩnh Long tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (BLĐ Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở).