Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 29/12/2017

Đăng bài Quantri T3, 26/12/2017 - 03:47

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
25/12/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão tại cơ quan (VP Sở).

Thứ Ba
26/12/2017

- 7 giờ 30’: Họp thẩm định các dự án quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tại Sở Giao thông vận tải (Đ/c Hiếu).

- 7 giờ 30’: Họp nghiệm thu dự án tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở trân địa bàn huyện Trà Ôn tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Danh).

- 13 giờ 30’: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở tại Công An tỉnh (Đ/c Tâm KHCS).

Thứ Tư
27/12/2017

- 7 giờ 30’: Dự tổng kết thực hiện công tác ngành Nông nghiệp năm 2017  tại Sở Nông nghiệp & PTNT (Đ/c Danh).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở.

Thứ Năm
28/12/2017

- 7 giờ 30’: Họp trực tuyến chính phủ tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Họp Hội đồng KH&CN tư vấn giao trực tiếp dự án Xây dựng mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- Tham dự chung kết cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2017 tại Cần Thơ (Đ/c Phong).

- 13 giờ 30’: Dự chuyển giao kết quả và bàn giao sản phẩm đề tài NCKH tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Phòng QLKH).

- 13 giờ 30’: Dự họp tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 tại Tỉnh ủy (Đ/c Giới).

Thứ Sáu 29/12/2017

- 7 giờ 30’: Họp trực tuyến chính phủ tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Họp Đảng ủy (Đảng ủy viên).