LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 25/06 đến 30/06/2018

Đăng bài Quantri T2, 25/06/2018 - 02:52

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
25/6/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 14 giờ: Họp Tổ thẩm định tài chính nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Phòng QLKHCS chuẩn bị).

Thứ Ba
26/6/2018

- 7 giờ 30’: Tham dự buổi đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp quý II/2018 tại Khách sạn Phước Thành IV (Đ/c Danh).

- 14 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị). 

Thứ Tư
27/6/2018

- Dự hội nghị thường niên lần thứ XVI của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN tại Đà Nẵng từ 27 - 30/6/2018 (Đ/c Quyền, Đ/c Uyên).

- 14 giờ: Họp Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ TTƯDTBKH&CN, Chi bộ Chi cục TĐC, Chi bộ TTTT & TKKH&CN. 

Thứ Năm
28/6/2018

 

Thứ Sáu
29/6/2018

- 8 giờ: Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Sở (Toàn thể Đảng viên Đảng bộ).

Thứ Bảy
30/6/2018

- 8 giờ: Nghiệm thu sơ kết đề tài Sưu tầm, nghiên cứu Văn học dân gian tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).