LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 25/02 đến 02/03/2019

Đăng bài Quantri T2, 25/02/2019 - 09:22

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
25/02/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Họp giao ban tháng 02/2019 (BLĐ Sở, Trưởng phó các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Thứ Ba
26/02/2019

- 9 giờ: Dự lễ khánh thành Trung tâm năng lượng điện mặt trời và các Trung tâm ƯDCN tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật (Đ/c Tùng).

- 13 giờ 30’: Họp Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh (Đ/c Tùng).

Thứ Tư
27/02/2019

- 8 giờ: Họp Chi bộ VP Sở, Chi bộ Chi cục TĐC.

- 14 giờ: Họp Hội đồng giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao thủy canh để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế sản xuất các loại rau ăn lá trong nhà màng tại tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp Chi bộ TTƯDTBKH&CN.

Thứ Năm
28/02/2019

- 7 giờ 30’: Hội nghị triển khai NQ và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và chuyên đề HCM năm 2019 (Toàn thể Đảng viên và CCVC của Sở).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và phong trào toàn dân BVANTQ tại Công An tỉnh (Đ/c Giới).

Thứ Sáu
01/03/2019

- 7 giờ: Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2019 tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Đ/c Thành VP).

- 7 giờ 30’: Họp xét danh mục và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Phòng QLKHCS chuẩn bị).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành năm 2019 tại Sở Nông nghiệp & PTNT (Thanh tra Sở).

Thứ Bảy
02/03/2019