Lịch công tác tuần từ 25/01/2016 đến 31/01/2016

Đăng bài Quantri T2, 25/01/2016 - 03:58

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(25/01/2016)

13:30 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 13 giờ 30: Họp Ban chỉ đạo 389 tại Chi cục QLTT tỉnh (A. Thạnh, A. Thành TTra). 13 giờ 30: Khảo sát, chấm điểm xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2015 tại Ban Dân vận tỉnh ủy (A. Danh, A. Nô, A. Thành VP).
Thứ 3
(26/01/2016)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Họp tại Sở TN&MT (A. Danh). 13 giờ 30: Kiểm tra thực tế đề tài NCKH tại các huyện (A. Danh, A. Tâm, Khải).
Thứ 4
(27/01/2016)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Kiểm tra thực tế đề tài NCKH tại Huyện Long Hồ, Vũng Liêm (A. Danh, A. Tâm, Trí). 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở.
Thứ 5
(28/01/2016)
 
Thứ 6
(29/01/2016)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Kiểm tra thực tế đề tài NCKH tại các huyện (A. Danh, A. Tâm, Khải). 9 giờ: Dự lễ ra mắt tạp chí Đại học Cửu Long (TTTT&TKKHCN).
Thứ 7
(30/01/2016)
 
Chủ nhật
(31/01/2016)