LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 24/9 đến 28/9/2018

Đăng bài Quantri T2, 24/09/2018 - 01:47

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
24/9/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ: Họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại UBND tỉnh (Đ/c Phong).

- 13 giờ 30’: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư mở rộng, nâng quy mô trang trại nuôi gà thịt gia công Kim Thủy tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

Thứ Ba
25/9/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo đóng góp bản thảo lịch sử MTTQVN tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1975 - 2015 lần 2 tại UBMTTQ tỉnh (Đ/c Danh, Phòng QLKH).

- 7 giờ 30’: Thảo luận dự toán ngân sách năm 2019 tại Sở Tài Chính (Đ/c Giới, Đ/c Luyến).

- 7 giờ 30’: Tập huấn công tác CCHC năm 2018 tại Trường Cao đẳng cộng đồng 2 ngày (Đ/c Công Danh).

- 14 giờ: Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch và thiết bị sấy cây lác ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Tư
26/9/2018

- 7 giờ 30’: Kiểm tra thực tế đề tài nghiên cứu KH&CN tại Huyện Bình Tân (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm QLKH, Đ/c Hạnh QLKH).

- 13 giờ 30’: Dự họp bình chọn doanh nhân tiêu biểu tỉnh năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Giới).

Thứ Năm
27/9/2018

- 14 giờ: Họp Chi bộ: VP Sở, Chi cục TĐC, TTƯDTBKH&CN, TTTT.

Thứ Sáu
28/9/2018

- 9 giờ: Dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học xây dựng Miền tây (Đ/c Danh).

- Làm việc với BHXH về đối chiếu số liệu thu nộp BHXH tại Sở (Phòng KHTC).

- 13 giờ 30’: Dự hội thảo khoa học bảo vệ và phát triển thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập tại Bến Tre (Đ/c Trọng Danh, Thanh tra Sở).