Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 27/10/2017

Đăng bài Quantri T2, 23/10/2017 - 02:09

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
23/10/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
24/10/2017

 

Thứ Tư
25/10/2017

- 8 giờ: Dự hội nghị quốc tế về thành phố thông minh tại TP. HCM (Đ/c Giới).

- 13 giờ 30’: Dự Hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam bộ tại TP. HCM (Đ/c Danh).

- 14 giờ: Họp Chi bộ TTƯDTBKH&CN.

Thứ Năm
26/10/2017

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo ứng dụng các quy trình công nghệ và các chế phẩm có hoạt tính sinh học để nuôi tôm và sản xuất hữu cơ tại Trà Vinh (TTƯDTBKH&CN).

- 8 giờ: Dự hội thảo thực thi quyền SHTT trong thời kỳ hội nhập tại TP. HCM (Đ/c Phong, Đ/c Thành TTra, Đ/c Công Danh).

- 8 giờ: Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn Dự án KH&CN Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu 27/10/2017

- 8 giờ: Dự khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (Đ/c Danh).

- 8 giờ 30’: Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở, Chi bộ Chi cục TĐC.