Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 26/01/2018

Đăng bài Quantri T2, 22/01/2018 - 02:47

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
22/01/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết năm 2017 tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Giới, Đ/c Toàn).

- 7 giờ 30’: Tập huấn chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/2017/TT -BTC tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh từ 22 - 25/01/2018 (Kế toán Sở và Kế toán các đơn vị thuộc Sở).

- 13 giờ 30’: Họp thông qua ý tưởng quy hoạch của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035 tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Họp thông qua dự thảo kế hoạch tuyên truyền hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh, Đ/c Long).

Thứ Ba
23/01/2018

- 7 giờ 30’: Dự tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017 tại Tỉnh Đoàn (Đ/c Trí QLKH).

- 8 giờ: Họp về việc lập quy hoạch kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thịt heo đến năm 2020 tại Sở Công thương (Đ/c Danh).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017 tại Hội Luật gia tỉnh (Đ/c Thành Thanh tra).

- 14 giờ: Họp hội đồng chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh tại Sở Nội vụ (Đ/c Giới).

- 14 giờ: Hội nghị CBCC bộ phận VP Sở.

Thứ Tư
24/01/2018

- 7 giờ: Dự hội nghị khen thưởng và trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ tại Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 7 giờ 30’: Họp đánh giá tình hình thực hiện công tác khởi nghiệp của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Phong).  

- 7 giờ 30’: Tập huấn chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/2017/TT - BTC tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh từ 24 - 25/01/2018 (Đ/c Giới).

- 8 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết những đóng góp của nhân dân Vĩnh Long trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 tại Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết 01 năm triển khai thực hiện Năm Y tế tại Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 13 giờ 30’: Họp tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Long).

Thứ Năm
25/01/2018

- 8 giờ: Dự hội thảo quốc tế nông nghiệp thông minh, cơ hội và thách thức với nông nghiệp Việt Nam tại Đồng Tháp  (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Dự hội thảo chuyên đề báo cáo các kết quả dự án phát triển các hoạt chất sinh học tự nhiên từ thực vật cho nghề nuôi thủy sản thân thiện với môi trường ở ĐBSCL tại Cần Thơ (Đ/c Giới).

- 14 giờ: Họp giao ban tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2017 tại Long Hồ (Đ/c Danh, Đ/c Phong, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Thứ Sáu
26/01/2018

 - 7 giờ 30’: Hội nghị Đảng viên năm 2017 (Toàn thể Đảng viên Đảng bộ).

- 13 giờ 30’: Hội nghị Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2017 kết hợp với Hội nghị CBCCVC năm 2018 (Toàn thể CBCCVC của Sở).