LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 21/05 đến 25/05/2018

Đăng bài Quantri T2, 21/05/2018 - 01:50

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
21/5/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 9 giờ: Họp làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh  (Đ/c Giới, Đ/c Nô).

Thứ Ba
22/5/2018

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Đ/c Giới).

- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Thành viên hội đồng).

- 14 giờ: Họp Tổ thẩm định tài chính nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Thành viên Hội đồng).

Thứ Tư
23/5/2018

- 7 giờ: Dự khai mạc hội thi tin học trẻ tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật (Đ/c Phong, Đ/c Sang).

Thứ Năm
24/5/2018

- 8 giờ: Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Bộ chính trị, Ban Bí thư và NQ số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy tại Sở (Đảng viên và toàn thể CCVC của Sở).

Thứ Sáu
25/5/2018

- 7 giờ 30’: Tham dự diễn đàn công nghệ nông nghiệp và thủy sản Mekong năm 2018 tại Cần Thơ (TTƯDTBKH&CN).